Bauschelt, Baschelt a Sir - vu gëschter bis haut

Sous-titre :
Fanfare Concorida Gemeng Bauschelt 1939 - 1989
Période :
Auteur(s) :
Lieu(x) :
Description :
Edition :
1989
Format :
Buch / livre
Catégorie :
Emplacement :
Salle 2 / Raum 2
Signature :
LU-0005
Lien :

luxracines.lu asbl